Vårdnadstvist? Anlita advokat!

Ibland blir det inte som du tänkt dig efter en separation. Det kan finnas många anledningar till att samarbetet mellan separerade föräldrar inte fungerar. Ibland finns det inget annat alternativ än att inleda en vårdnadstvist men du kan även själv bli indragen i en vårdnadstvist mot din vilja. Att ha professionell hjälp vid tvisten är oerhört betydelsefullt.

”Att vara involverad i en vårdnadstvist är tufft och svårt att hantera på egen hand. Lyckligtvis går det att få juridisk hjälp av kunniga advokater.”

Antalet vårdnadstvister ökar stadigt i Sverige. Att vara involverad i en vårdnadstvist är tufft och svårt att hantera på egen hand. Lyckligtvis går det att få juridisk hjälp av kunniga advokater.

Advokaten är med dig under hela processen

Juridiken är snårig i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Dessutom är det ofta en svår tid i ditt liv.

Ovissheten om hur utfallet blir kanske är det allra värsta. Kommer du att förlora vårdnaden om ditt barn? Måste barnet vistas hos en förälder som saknar förmåga att uppfylla grundläggande behov? Vilka är dina och barnets rättigheter?

När du anlitar en advokat har du en garanti för att dina intressen i tvisten tas tillvara. Advokaten har dina intressen som sitt huvudmål och närvarar under hela tiden från stämningsansökan till den sista processen i domstolen.

Utöver att försvara dig juridiskt är advokaten ett viktigt bollplank som kan svara på dina frågor kring hur processen går till, vilka rättigheter du och barnet har, vilka uppgifter som bör framkomma i målet och hur dina utsikter ser ut.

För många är också advokaten ett viktigt psykologiskt stöd.

Du behöver inte har råd med en advokat

Hemförsäkringen täcker i regel större delen av kostnaden, kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Saknar du hemförsäkring kan du istället få rättshjälp från staten. Din advokat kan hjälpa dig med ansökan!