Skippa curlande för barnens skull

Det är många som har svårt att sätta gränser, uppfostra och säga nej till sina barn. Detta är en stor del av curlande som i längden inte är bra för varken dig som förälder eller dina barns framtid. Faktum är att curlande kan leda till att barnen får orealistiska förväntningar på människor och situationer i livet.

Vi har tidigare skrivit om babyshower, och presenter till det. Men nu ska det handla om en annan typ av present fast till dina barn, som inte är bra i längden. Alla föräldrar vill nog ge sina barn hela världen. Men det är på gott och ont. Så skippa att ge barnen allt de pekar på och var noga med att sätta gränser.

Definitionen av en curlingförälder

Begreppet curlingförälder är något som blev allt mer vanligt för några år sedan, och idag vet de flesta vad det är. Definitionen av att vara en curlingförälder är alltså att man gör allt och lite till för sina barn, på ett sätt som gör dem bortskämda. Barnen utsätts aldrig för motgångar och deras önskningar kommer alltid att bli till verklighet, på grund av föräldrarna då.

Har resulterat i bestämmande barn

Detta har i sin tur lett till att barnen bestämmer allt mer, och på ett sådant sätt som de inte bör göra. Många har en föreställning om att man skadar sina barn om man säger åt dem, skriver DN. Många föräldrar är helt enkelt slapphänta, fega och oroliga vilket blir en slags felriktad omtanke.

Får orealistiska förväntningar på livet

Det som händer är också att barnen får orealistiska förväntningar på livet om de curlas, något som kan ha en stor negativ inverkan på deras framtida liv. Hur ska man kunna klara sig själv om föräldrarna bara fixar allt hela tiden och om man hela tiden får precis som man vill? Många barn som är curlade kan få problem med att samverka med andra barn, bli egoistiska och en vilja att alltid stå i centrum av allting. Ingen känsla för andra individer helt enkelt, oavsett om det gäller en kompis eller familj. Man sätter sig själv på första parkett.

Sätt gränser, bestäm och ge inte allt

Det man som förälder kan göra är att vara noga med att sätta gränser för barn. Det är du som bestämmer och inte dem. Även om det ibland är svårt att säga nej. Ge inte allt som barnen önskar sig och låt dem möta och lösa situationer och motgångar emellanåt. Det kommer göra dem till tryggare och gladare personer.