Personlig, dyr eller billig doppresent?

Värdet i doppresenter kan uppgå i ganska mycket eller ganska lite. Beroende på hur mycket eller lite du är villig att lägga förstås. Dopsmycken hör till de populäraste och även mest uppskattade presenterna. Personliga presenter generellt sett hör till de mest uppskattade.  

 

Såvida du inte tänkt köpa eller göra en insamling till en naturlekplats, behöver inte doppresenter vara särskilt kostsamma. I samband med prins Oscars dop ville flertalet kommuner uppvakta honom med en present. En naturlekplats. Enligt svenskdam.se överklagades dock beslutet av politiker. Förvaltningsrätten fattade ett beslut om att dopgåvan inte var en kommunal angelägenhet. Den ansågs inte kunna komma till någon nytta för kommunens medlemmar eller området. Rimligare presenter kan istället vara allt från klossar, smycken och snuttefiltar till pallar du själv kan designa. Det går även att göra en present- eller presentförpackning själv. Antingen genom att köpa ett billigt kit, eller genom att använda befintligt material. Det blir både personligt och billigt.

 

Tips för kommande dop

 

E personlig och unik doppresent skulle kunna vara en sagobok där barnet är huvudpersonen. Den har visat sig vara populär med en personifierande möjlighet. Fördelen med boken är att den går att göra könsneutral. Istället för att välja en blå eller rosa bok kan du välja könsneutrala varianter som det går att läsa om i pcforalla.idg.se. Utbudet för doppresenter är stort idag. Det är tacksamt eftersom många faktiskt också döps i vuxen ålder i dag. Det har till exempel skett ett rekordstort antal dop i Pingströrelsen. För tredje året i rad har rörelsen ökat sitt medlemsantal. Den största tillväxten har skett under 2016. En tredjedel av dopen har ägt rum i rörelsens större församlingar som är sex i antal. I varldenidag.se går det att läsa om rörelsens tillväxt. 2 359 döpta och närmare 1 100 medlemmar i nettotillväxt enligt Pingströrelsens årsbok för 2017.