För nyblivna föräldrar

För unga, nyblivna föräldrar är det vissa saker som är extra viktiga att känna till. Det rör bl.a. vem som blir vårdnadshavare för barnet, samt i vilka situationer man kan få en förmyndare.

Alla personer i Sverige som är under 18 år gamla har en vårdnadshavare. Vårdnadshavaren är för det mesta en eller två av personens föräldrar, men det kan också vara en helt annan person. Den vårdnadshavaren har i så fall utsetts av en domstol. Vårdnadshavaren ska ge sitt tillstånd till bl.a. vaccinationer och passansökningar. Det är också vårdnadshavarens uppgift att medverka i kontakten med sjukvården, polisen och andra myndigheter. När man fyller 18 och blir myndig bestämmer man över sig själv, och vårdnadshavaren har inte längre rätt att ta del av den information som hen tidigare har fått.

Det är skillnad på vårdnadshavare och förmyndare. Även de som är under 18 år när de får barn blir vårdnadshavare till sina barn. Man måste dock vara minst 18 år för att kunna bli förmyndare till sitt barn. Detta innebär att om en av föräldrarna är över 18 så kommer den att ensam bli förmyndare för barnet. Det kan hända att barnet ärver en stor summa pengar, eller att något annat anmärkningsvärt inträffar som rör barnets ekonomi. Då kan en särskild förmyndare utses, med uppgift att tillvarata barnets ekonomiska intressen. Det är dock inte förmyndaren som barnbidraget betalas ut till. Det betalas ut till föräldrarna, även om de är omyndiga. Det är nämligen vårdnadshavaren som har ansvaret för barnets omsorg och vård, och det är detta som bidraget ska gå till.

Fastställande av föräldraskap

Att fastställa moderskapet, alltså vem som är mamma till barnet, är för det mesta inget problem. Den som föder barnet registreras som vårdnadshavare automatiskt. Om mamman är gift kommer hennes man eller fru att också registreras som vårdnadshavare.

Om mammans partner är en man som hon inte är gift med kommer socialtjänsten att göra en utredning. Detta låter mer dramatiskt än vad det för det mesta är. När det inte finns några tvivel räcker det med att båda föräldrarna skriver under några papper. Skulle faderskapet vara oklart kan det fastställas med ett DNA-test. Om testet visar på släktskap får pappan ansöka om att bli vårdnadshavare.

Om den andra föräldern också är en kvinna, som har godkänt att en insemination görs, och om detta har skett på ett svenskt sjukhus, så blir hon också registrerad som förälder.