Mamma, pappa, barn, men sen då?

Allt fler äktenskap slutar i skilsmässa och det är de unga paren med småbarn som toppar listorna. Just när det är barn inblandade tenderar situationerna bli mer komplicerade och därför är det viktigt att vara medveten om hur en skilsmässa faktiskt går till.

5586978-fighting-parents-and-sad-little-girlMånga som väljer att skaffa barn i unga år tror att de ska vara tillsammans för resten av sina liv och väljer ofta att även gifta sig tidigt. Det är dessa äktenskap som i sju av tio fall slutar i skilsmässa och det är barnen som drabbas hårdast. Därför kan det vara bra att ta kontakt med en jurist innan man ingår äktenskap och faktiskt skriver ett äktenskapsförord eller rent av en överenskommelse ifall av skilsmässa. Hos exempelvis Familjens Juristbyrå kan par som går i giftastankar få både rådgivning och hjälp med juridisk dokumentskrivning sedan kan man även anlita faktisk representation vid en skilsmässa om detta skulle bli utkomsten av äktenskapet. Men trots att man kan anlita bra representation kan det vara bra att vet vad som faktiskt sker under en skilsmässa och framförallt vilka regler som gäller när det kommer till barnen och deras boende.

Att skilja sig

När man först stadgar sig är det lätt att se världen i rosa och man lovar varandra guld och gröna skogar men ingen kan egentligen förutse vad som kommer hända några år framåt i tiden. Därför är det bra att vara förberedd. Det första som händer vid en skilsmässa är vanligtvis en separation mellan makarna genom att någon flyttar ifrån det gemensamma hemmet. Sedan efter att skilsmässan ansöks sker en bodelning och efter det tillkommer en betänketid på 6 månader om man har gemensamma barn under 16 års ålder. Under denna tid är det upp till de före detta makarna att komma fram till vart barnet ska bo och om man inte kommer överens kommer Tingsrätten att fatta detta beslut. Viktigt att veta är att man under en skilsmässa har rätt till rättshjälp och rättsskydd vilket innebär ekonomiskt stöd som bekostar rättskostnaderna och kostnaden för de juridiska ombuden. Slutligen kan även ett underhållsstöd krävas av den förälder som barnet inte kommer att bo hos.