Bostadsmarknad: Nyproduktioner blir osålda

Den heta bostadsmarknaden har svalnat och främst nyproduktioner, men också äldre bostäder blir inte sålda. Utvecklingen med den svalnande bostadsmarknaden är som tydligast i områden där det byggs mycket, så som i Stockholm. 

Vi har tidigare skrivit om obalans i bostadssektorn, och nu ska det handla om en annan ty av obalans när det kommer till bostäder, och mer specifikt nämligen byggnationen av nyproducerat och hur många av dessa inte blir sålda, men också hur försäljning av äldre bostäder också drabbats.

I Stockholm syns det tydligt

I områden där det byggs mycket, såsom i Stockholm och i Örebro, märks det tydligt att marknaden för nybyggda bostadsrätter svalnat av den tidigare mycket heta marknaden. Många nybyggnationer står osålda, något som ter sig problematiskt för entreprenörer och staden i sig. Även bostäder som inte är nybyggda säljs inte lika aktivt längre. Färre folk kommer till visningar och budgivningarna är inte lika heta längre. Men det är på väg att vända.

För dyra lägenheter

Varför säljs inte nyproduktionerna undrar nog många? Det beror på att de ofta är alldeles för dyra. De flesta som söker efter en ny bostad har inte ekonomin för att flytta in dessa lägenheter. Med skärpta amorteringskrav kan det dessutom komma att bli ännu mer svårt. Men ytterst ansvariga för utvecklingen med nyproduktionerna är byggbolagen, menar en bostadsforskare.

”Byggbolagen har byggt det som är mest lönsamt, det vill säga tvåor och treor i bra lägen. Men antalet människor som kan efterfråga dyra, nya lägenheter är begränsat och med de här volymerna blir det trögare att hyra ut eller sälja”, säger han till Svenska Dagbladet.