Bättre för barnen att gå över till e-cigg?

Forskning visar att det finns många hälsorisker förknippade med barn som utsätts för passiv rökning. Om du är förälder, och har svårt att sluta röka, kan det vara en bra idé att gå över till e-cigg, som inte är förknippat med samma hälsorisker.

Du har säkert sett människor som röker elektroniska cigaretter, och på https://www.premiumvape.se/ kan du läsa mer om e-cigg, e-juice och annat som hör ihop med den här formen av ”rökfri” rökning.

I det här klippet berättar en kvinna som tidigare rökte cigaretter om varför hon nu har gått över till e-cigg.

En sak som inte nämns i filmen är den påverkan som ett byte från cigaretter till e-cigg har för barns hälsa. Passiv rökning är nämligen mycket farligt för barn, eftersom de är känsligare för rök än vuxna.

Rök är farligare för barnFimpade cigaretter

En negativ hälsoeffekt som kan komma av att utsättas för rök som barn är att risken ökar för att utveckla ADHD. Enligt en artikel i Svenska dagbladet kan röken leda till nedsatta kognitiva funktioner, vilket orsakar neuropsykiatriska diagnoser.

Ett land där man har vidtagit åtgärder för att minska mängden rök som barn utsätts för är Finland. Där är det numera förbjudet att röka i bilen när det är barn närvarande. Lagen är en del i ett paket som omfattar flera åtgärder, med målet att landet ska vara helt rökfritt till år 2031.

Den stora fördelen med att röka e-cigg är att det inte avges någon rök som innehåller tjära, vinylklorid, bensen och många andra farliga ämnen. Det enda som rökaren blåser ut är vattenånga. Det innebär att det går att röka i samma rum som barnen, utan att utsätta dem för passiv rökning. De flesta väljer än så länge att vejpa utomhus, men många tycker att det känns bra att veta att det skulle gå att röka inomhus.