Att yrka på egen vårdnad

Att separera med sin ”medförälder” är inte lätt. Svåra känslor uppstår och det är inte ovanligt att man häver ur sig saker man sedan kommer gå ångra. Kanske berodde separationen från början på att det fanns ett växande ointresse från din partner att utföra sina plikter som vårdnadshavare. Samarbetsvilja väger tungt i en vårdnadstvist. Upplever du att din partner är svår att samarbeta med när det kommer till avgörande beslut om ert barn? Då kan du yrka på egen vårdnad. 

Idag kantas medierna av en allt tydligare bild: det är svårt att få egen vårdnad. Och visst kan man argumentera för att tiden när mamman i slutändan alltid ansågs ha rätt är förbi – men upplever du att du och den du separerat med har svårt att samarbeta med varandra och att det går ut över ditt barns bästa, så kan du yrka på egen vårdnad. Ett tips på en familjejurist är http://fjallmansjuridik.se/ som är specialiserade på alla typer av familjerelaterad problematik.

SvD är en av medierna som konstaterar att det är svårt att få egen vårdnad. Vi menar att det inte är svårt, men att det ska vara av rätt anledningar. När det gäller vårdnadsfrågor är socialen alltid inblandade för att ge sin syn och sina rekommendationer till domstolen, även om det ibland kan gå fel.

Vårdnad och umgänge inte samma sak

Det finns framför allt tre saker som är vanliga att yrka på: egen vårdnad, umgängesrätt och boende. Man ska därför ha klart för sig från början vad det är man vill med sitt yrkande. Står din partner ovillig att samarbeta i gemensamma beslut som rör ert barn är det bra på att yrka på egen vårdnad. Det begränsar inte motparten att träffa barnet, och det inkräktar inte på barnets rätt att få bo hos båda föräldrarna.

Om ni inte kommer överens om var och när barnet ska bo hos vem, kan du yrka på reglerat boende. Då kan rätten bedöma vad som anses bäst för barnet. Generellt är det svårare att vinna i umgängesrätt, eftersom det kräver att motparten bevisligen inte kan ta ansvar för barnet på ett sätt som är bra för barnet. Barnkonventionen slår dock fast att ett barn har rätt till båda sina föräldrar – men det står inget om att föräldrarna har rätt till sitt barn. Därför är det bra att komma ihåg att det domstolen bedömer är alltid barnets bästa taget som högsta prioritet.

Vårdnadstvist är mycket tufft

Avslutningsvis ska man tillägga att en vårdnadstvist är en långdragen process som ofta är mycket svår för alla inblandade partner. Otrevliga känslor och handlingar är vanliga, och när många ser tillbaka på konflikten efter år som gått är det svårt att greppa att man gått igenom det. Dock kan det vara värt att överväga ett yrkande, eftersom den överhängande konflikten mellan parterna tär på barnet. Man får helt enkelt fråga sig vad som är bäst för barnet, precis som domstolen och socialen.

Ett tips är givetvis att rådgöra med en jurist innan du sätter igång.