Allt fler par blir särbos

på väg att flytta isär

Relationer är något som ständigt förändras allt eftersom tiden går – vi kan ju konstatera att familjekonstellationerna inte ser likadana ut nu som förr. Ett exempel på detta är att fenomenet med par som blir särbos blir allt vanligare.

De svenska särboparen ökar ständigt i antal kan vi läsa ibland annat Sydsvenskan. Det handlar om par som är i en relation men utan att bo tillsammans, och antalet har på några år ökat från 60 000 stycken till 140 000 stycken och ständigt ökande. Fenomenet började ses i början på 90-talet och har sedan dess blivit allt mer vanligt och även allt mer accepterat. Det kan handla om många olika orsaker till att man blir särbos, men några vanliga orsaker är dessa:

  • Man är båda skilda, kanske efter flera tidigare giftermål, och vill därför hellre bo kvar i sin egen bostad snarare än att man flyttar ihop med en ny partner.
  • Man kanske har barn från tidigare förhållanden, då kan det vara enklare med skilda bostäder så barnen ska få sitt eget hem och utrymme.
  • Världen har blivit mindre och vi kan enklare träffa någon som bor långt ifrån oss, då kan det kännas enklare med ett distansförhållande snarare än att man ska flytta ihop.
  • Någon får/har jobb på annan ort och man väljer därför att bo isär för att man ska slippa att någon måste pendla.

Att vara särbo kan vara svårt, men också bra på många sätt. Man får uppskatta och överraska varandra på fler olika sätt, kanske genom att skicka present med godisboxen och överraska sin partner på det sättet, snarare än att ha med sig en godisbox hem från jobbet en dag. Men det är inte en relation som känns så enkel och självklar alla gånger heller – det är kanske därför man kan se att det på många olika insändarsidor frågas frågor som har med särboskap att göra. Till exempel kan man här se en fråga från en person vill att dennes särbo i stället ska bli sambo. Och i den här artikeln i Dagens Nyheter dryftar man frågan om det är möjligt att vara gift och särbo, och hur man får en sådan relation att hålla. Familjer och partnerskap kommer nog fortsätta förändras i framtiden, och vi kommer se tillbaka på dessa frågor och kanske tycka att svaren är väldigt självklara.