Hem

Unga föräldrar

Unga föräldrar behöver extra stöd

I Sverige får de flesta par sitt första barn relativt sent. Det har naturligtvis både fördelar och nackdelar. En av nackdelarna är att de som blir föräldrar tidigt hamnar i en utsatt position.

I det svenska språket är uttrycket ”skaffa barn” något som förundrar många som betraktar vårt land utifrån. Barn är i många länder något som man får, inte något som man ”skaffar”. Men så säger det här uttrycket också någonting om Sverige: de allra flesta blir föräldrar när de är klara med sin utbildning och har ett jobb. Då skaffar man barn, på samma sätt som man skaffar hund eller bil. Medelåldern för när man får sitt första barn är i Sverige 28,9 år för mammorna, och 31,5 år för papporna.

Men alla kvinnor föder inte sitt första barn när de är 28,9 år gamla. En del förstföderskor är äldre än så, och en del är yngre. År 2007 föddes 1627 barn av mammor i tonåren. Det motsvarar 3,5 % av alla barn som föddes det året. Utvecklingen går mot färre och färre tonårsgraviditeter: 1972 föddes 15 % av alla barn av mammor som var i tonåren.

Om man får barn när man är tonåring hamnar man lätt utanför, både i skolan och på fritiden. Har man riktig otur blir studierna lidande, och det kan vara svårt att ta igen denna eftersläpning senare i livet.

Öppen förskola

Därför är det viktigt med stödinsatser som riktar sig framför allt till unga föräldrar. Det behöver inte handla om några dyra eller avancerade insatser. En sak som är ganska enkel att åstadkomma är en öppen förskola för unga föräldrar. En sådan finns bl.a. i Skövde. Dess främsta funktion är att underlätta för unga föräldrar att komma i kontakt med andra som befinner sig i samma situation som de själva. Om man är ensam i sin bekantskapskrets om att ha fått barn tidigt kan det nämligen vara svårt att hänga med i allt som händer.

Den öppna förskolan för unga föräldrar i Skövde är öppen för föräldrar yngre än 22 år, och har lockat ungefär 15 föräldrar. Många av dem talar om det sociala värdet av att träffa andra i samma situation, och få nya vänner, både för egen del och för sina barn.